skip to Main Content

Trụ sở chính

Địa chỉ: 24 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 7300 8833

website: www.lalabay.vn  –  www.vetot.net

Văn phòng Hưng Yên

Địa chỉ: 148 Dãy C, Khu Thủy Nguyên, Ecopark, Văn Giang

Điện thoại: (024) 7300 8833

website: www.lalabay.vn  –  www.vetot.net

Liên Hệ:

Back To Top