skip to Main Content
Thông tin điền trên hoá đơn?

Quý khách hàng vui lòng điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu xuất hoá đơn bên dưới.
Bộ phận kế toán sẽ tiến hành xử lý ngay khi nhận được yêu cầu từ Quý khách hàng.
Lưu ý: Quý khách hàng cần cập nhập đúng thông tin trên form yêu cầu xuất hoá đơn.

Back To Top