skip to Main Content
Hướng Dẫn Quy Trình In Mặt Vé điện Tử Trong Web Tích Hợp đăng Nhập đại Lý

Hướng dẫn quy trình in mặt vé điện tử trong web tích hợp đăng nhập đại lý

Kính gửi quý đại lý, đối tác
Hiện tại trên trang tài khoản tích hợp 4 hãng xuatve.com.vn Lalabay đã triển khai in hành trình mặt vé điện tử cả 4 hãng. Các a/c/e đại lý làm theo hướng dẫn sau để tạo mặt vé gửi khách khi cần.

Bước 1: Đặt vé – In Hành trình 

Bước 2: Ghi mã giữ chỗ – chọn hãng

Bước 3: Sửa thông tin trên mặt vé

Bước 4: Kiểm tra thông tin – in mặt vé

Xin trân thành cảm ơn!

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top